Stalen D Bagagewagen


stalen d categorielogo

20.241.01 - Stalen D, NS D6061

Artikelnummer

20.241.01

Model

NS D6061, Olijfgroen, aluminium dak, Pruissisch draaistel, gesloten kopwand, Periode II. Lengte over buffers 213 mm.

Prijs

€ 58,80; NB: vanaf 1-2-2016: € 64,70

20.241.02 - Stalen D, NS D6066

Artikelnummer

20.241.02

Model

NS D6066, Olijfgroen, aluminium dak, Pruissisch draaistel, gesloten kopwand, Periode II. Lengte over buffers 213 mm.

Prijs

€ 58,80; NB: vanaf 1-2-2016: € 64,70

20.241.03 - Stalen D, NS D6072

Artikelnummer

20.241.03

Model

NS D6072, Olijfgroen, grijs dak, Pruissisch draaistel, gesloten kopwand, Periode II-IIIa. Lengte over buffers 213 mm.

Prijs

€ 58,80; NB: vanaf 1-2-2016: € 64,70

20.241.04 - Stalen D, NS D6076

Artikelnummer

20.241.04

Model

NS D6076, Olijfgroen, grijs dak, Pruissisch draaistel, gesloten kopwand, Periode II-IIIa. Lengte over buffers 213 mm.

Prijs

€ 58,80; NB: vanaf 1-2-2016: € 64,70

20.242.01 - Stalen D, NS D6084

Artikelnummer

20.242.01

Model

NS D6084, standgroen, grijs dak, gesloten kopwand, Periode III. Lengte over buffers 213 mm.

Prijs

€ 58,80; NB: vanaf 1-2-2016: € 64,70

20.242.03 - Stalen D, NS D6312

Artikelnummer

20.242.03

Model

NS D6312, standgroen, grijs dak, Pruissisch draaistel, gesloten kopwand, Periode II-IIIa. Lengte over buffers 213 mm.

Prijs

€ 58,80; NB: vanaf 1-2-2016: € 64,70

20.242.04 - Stalen D, NS D6315

Artikelnummer

20.242.04

Model

NS D6315, standgroen, grijs dak, Pruissisch draaistel, gesloten kopwand, Periode II-IIIa. Lengte over buffers 213 mm.

Prijs

€ 58,80; NB: vanaf 1-2-2016: € 64,70

20.242.05 - Stalen D, NS D6717

Artikelnummer

20.242.05

Model

NS D6717, standgroen, grijs dak, gesloten kopwand, Periode III. Lengte over buffers 213 mm.

Prijs

€ 58,80; NB: vanaf 1-2-2016: € 64,70

20.242.06 - Stalen D, NS D6307

Artikelnummer

20.242.06

Model

NS D6307, blauw, grijs dak, gesloten kopwand, RIC,Periode III. Lengte over buffers 213 mm.

Prijs

€ 58,80; NB: vanaf 1-2-2016: € 64,70

20.243.01 - Stalen D, NS D7603

Artikelnummer

20.243.01

Model

NS D7603, Olijfgroen, aluminium dak, oude vouwbalg, Periode II. Lengte over buffers 213 mm.

Prijs

€ 58,80; NB: vanaf 1-2-2016: € 64,70

20.243.02 - Stalen D, NS D7601

Artikelnummer

20.243.02

Model

NS D7601, Olijfgroen, aluminium dak, oude vouwbalg, Periode II. Lengte over buffers 213 mm.

Prijs

€ 58,80; NB: vanaf 1-2-2016: € 64,70

20.243.03 - Stalen D, NS D7602

Artikelnummer

20.243.03

Model

NS D7602, Olijfgroen,grijs dak, oude vouwbalg, Periode II-IIIa. Lengte over buffers 213 mm.

Prijs

€ 58,80; NB: vanaf 1-2-2016: € 64,70

20.243.04 - Stalen D, NS D7606

Artikelnummer

20.243.04

Model

NS D7606, Olijfgroen, grijs dak, oude vouwbalg, Periode II-IIIa. Lengte over buffers 213 mm.

Prijs

€ 58,80; NB: vanaf 1-2-2016: € 64,70

20.244.01 - Stalen D, NS D7605

Artikelnummer

20.244.01

Model

NS D7605, Standgroen, grijs dak, O-draaistel, nieuwe vouwbalg, Periode III. Lengte over buffers 213 mm.

Prijs

€ 58,80; NB: vanaf 1-2-2016: € 64,70

20.246.01 - Stalen D, NS D7603

Artikelnummer

20.246.01

Model

NS D7603, Donkerblauw, grijs dak, O-draaistel, oude vouwbalg, Periode III. Lengte over buffers 213 mm.

Prijs

€ 58,80; NB: vanaf 1-2-2016: € 64,70

Status

Uitverkocht

20.246.02 - Stalen D, NS D7619

Artikelnummer

20.246.02

Model

NS D7619, Donkerblauw, grijs dak, O-draaistel, nieuwe vouwbalg, Periode III. Lengte over buffers 213 mm.

Prijs

€ 58,80; NB: vanaf 1-2-2016: € 64,70

20.246.03 - Stalen D, NS D7605

Artikelnummer

20.246.03

Model

NS D7605, Lichtblauw, grijs dak, O-draaistel, oude vouwbalg, Periode III. Lengte over buffers 213 mm.

Prijs

€ 58,80; NB: vanaf 1-2-2016: € 64,70

Status

Uitverkocht

20.246.04 - Stalen D, NS D7618

Artikelnummer

20.246.04

Model

NS D7618, Lichtblauw, grijs dak, O-draaistel, nieuwe vouwbalg, Periode III. Lengte over buffers 213 mm.

Prijs

€ 58,80; NB: vanaf 1-2-2016: € 64,70

20.246.05 - Stalen D, NS 51 84 95-40 005-4

Artikelnummer

20.246.05

Model

NS 51 84 95-40 005-4, Lichtblauw, grijs dak, O-draaistel, oude vouwbalg, Periode IV. Lengte over buffers 213 mm.

Prijs

€ 58,80; NB: vanaf 1-2-2016: € 64,70

20.246.06 - Stalen D, NS 51 84 95-40 017-9

Artikelnummer

20.246.06

Model

NS 51 84 95-40 017-9, Lichtblauw, grijs dak, O-draaistel, nieuwe vouwbalg, Periode IV. Lengte over buffers 213 mm.

Prijs

€ 58,80; NB: vanaf 1-2-2016: € 64,70

20.246.07 - Stalen D, NS 51 84 95-40 003-9

Artikelnummer

20.246.07

Model

NS 51 84 95-40 003-9, Donkerblauw, grijs dak, O-draaistel, oude vouwbalg, Periode IV. Lengte over buffers 213 mm.

Prijs

€ 58,80; NB: vanaf 1-2-2016: € 64,70

20.246.08 - Stalen D, NS 51 84 95-40 007-0

Artikelnummer

20.246.08

Model

NS 51 84 95-40 007-0, Grijsblauw, grijs dak, O-draaistel, nieuwe vouwbalg, Periode IV. Lengte over buffers 213 mm.

Prijs

€ 58,80; NB: vanaf 1-2-2016: € 64,70

20.246.10 - Stalen D, NS 51 84 95-40 012-0

Artikelnummer

20.246.10

Model

NS 51 84 95-40 012-0, Donkerblauw, grijs dak, vouwbalg, RIC, Periode IV. Lengte over buffers 213 mm.

Prijs

€ 58,80; NB: vanaf 1-2-2016: € 64,70

20.246.11 - Stalen D, D 7612

Artikelnummer

20.246.11

Model

D 7612, Donkerblauw, grijs dak, vouwbalg, RIC, Periode III. Lengte over buffers 213 mm.

Prijs

€ 58,80; NB: vanaf 1-2-2016: € 64,70

Online

We have 103 guests online